Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych One Hour Escape Room dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez One Hour Escape Room usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest One Hour Escape Room .
  2. One Hour Escape Room przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizacji zamówień, świadczenia przez One Hour Escape Room  usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Zbiór danych osobowych przekazanych One Hour Escape Room zgłaszany jest przez One Hour Escape Room Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
  4. Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe One Hour Escape Room dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie rezerwacji uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Użytkownika.
  5. Każdy kto przekaże One Hour Escape Room swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
  6. One Hour Escape Room zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. One Hour Escape Room  może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec One Hour Escape Room lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
  7. One Hour Escape Room chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
  8. One Hour Escape Room przekazuje dane osobowe Użytkownika Poczcie Polskiej, firmie kurierskiej DPD lub UPS w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
  9. W przypadku, gdy Użytkownik wybierze płatność poprzez system Przelewy24, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółkom DialCom24 Sp. z o.o., 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935