Regulamin

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rezerwacji przez Graczy udziału w Grze typu Escape Room w One Hour Escape Room oraz zasady uczestnictwa w Grze.
  Obowiązkiem każdego Gracza jest szczegółowe zapoznanie się z regulaminem, a osoby rezerwującej w imieniu grupy (Użytkownika) przekazanie wszystkich zasad uczestnictwa w Grze.
 2. Użytkownik strony zobowiązany jest do korzystania z http://www.1h.bydgoszcz.pl oraz dokonywania rezerwacji zgodnie z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa oraz oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz w pełni go akceptuje.
 3. Każdy Gracz przystępując do Gry w One Hour Escape Room oświadcza iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się przestrzegać się wszelkich zasad w nim zawartych.
 4. One Hour Escape Room jest prowadzona przez firmę RMR MIKOŁAJ RACKI FILIP MROCZEK MICHAŁ RAJSZEL S.C., ul. Plac Teatralny 4/4, 85-069 Bydgoszcz, NIP 967-13-87-373, REGON 366590601
 5. Adres działalności prowadzonej pod nazwą One Hour Escape Room to ul. Gdańska 163, 85-915 Bydgoszcz, teren Kompleksu Sportowego Zawisza.

§ 2 Rezerwacja

 1. Rezerwacja odbywa się za pośrednictwem strony internetowej http://www.1h.bydgoszcz.pl
 2. Rezerwacji należy dokonać przechodząc do zakładki „Rezerwuj”.
  Złożenie zamówienia polega na:

  • wybraniu dnia i godziny dostępnych w kalendarzu,
  • uzupełnieniu formularza zamówienia,
  • akceptacji niniejszego Regulaminu,
  • wpisaniu kodu rabatowego – jeśli Użytkownik takowy posiada,
  • dokonaniu płatności za pomocą Przelewy24, lub wybraniu opcji płatności gotówką lub kartą podczas wizyty.
 3. Po dokonaniu zakupu Użytkownik otrzymuje na podany adres e-mail numer zamówienia, który bezwzględnie należy okazać pracownikowi One Hour Escape Room podczas wizyty jeśli dokonało się płatności poprzez Przelewy24.

§ 3 Płatność

 1. Płatność za grę możliwa jest gotówką lub kartą podczas wizyty w One Hour Escape Room. Zawsze przed rozpoczęciem Gry.
 2. W przypadku zakupu Vouchera podarunkowego Użytkownik ma możliwość zakupienia go w postaci eleganckiej karty podarunkowej za dodatkową opłatą 15zł brutto.
 3. Istnieje możliwość wysyłki Vouchera w postaci karty podarunkowej Pocztą Polską, listem poleconym priorytetowym w cenie 10zł brutto lub przesyłką kurierską DPD lub UPS w cenie 20zł brutto.
 4. Wszystkie ceny w niniejszym regulaminie oraz widoczne na stronie internetowej http://www.1h.bydgoszcz.pl są kwotami brutto i zawierają podatek VAT.
 5. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT za udział w Grze. O tym fakcie należy poinformować pracownika One Hour Escape Room przed przystąpieniem do Gry, oraz przekazać mu pełne dane firmy potrzebne do wystawienia Faktury VAT.
 6. Wystawiamy również faktury VAT na zakupy Voucherów podarunkowych. W tym celu należy podać dane do faktury w formularzu zamówienia.
 7. One Hour Escape Room może wprowadzać czasowo promocje cenowe na Gry. Promocje nie sumują się.

§ 4 Vouchery Podarunkowe

 1. Na stronie internetowej http://www.1h.bydgoszcz.pl istnieje możliwość zakupu Vouchera podarunkowego.
 2. Aby dokonać zakupu Vouchera należy kliknąć w zakładkę „Voucher podarunkowy”, wybrać opcję „dodaj do koszyka”. W formularzu zamówienia uzupełnić dane kupującego oraz wybrać opcję voucher standardowy lub voucher w postaci karty podarunkowej. Następnie należy dokonać płatności poprzez Przelewy24.
 3. Jeśli wybrano voucher standardowy, po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie system wygeneruje kod rabatowy i wyśle wiadomość na podany podczas zakupów adres e-mail.
 4. Jeśli wybrano voucher w postaci karty podarunkowej, po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie pracownik One Hour Escape Room przygotuje kartę do odbioru osobistego w ciągu 24h od zaksięgowania wpłaty, w siedzibie One Hour Escape Room. Jeśli Użytkownik wybrał opcję wysyłki Vouchera pocztą lub przesyłką kurierską, przesyłka zostanie nadana w ciągu 48h od zaksięgowania wpłaty.
 5. Odbiory osobiste możliwe są po wcześniejszym kontakcie tel. I ustaleniu dnia i godziny odbioru, w siedzibie One Hour Escape Room.
 6. Przesyłki kurierskie oraz Pocztą Polską realizujemy w dni robocze, w ciągu 48h od zaksięgowania wpłaty.
 7. Aby zrealizować Voucher osoba obdarowana musi dokonać rezerwacji terminu Gry zgodnie z punktem 2 pkt. 2 niniejszego regulaminu. W polu kod rabatowy należy wpisać otrzymany kod vouchera. Cena zamówienia z użyciem Vouchera zostanie obniżona o 100%. Podczas zakupu z użyciem Vouchera należy wybrać opcję „płatność podczas wizyty”, aby system umożliwił dokonanie rezerwacji.
 8. Osoby, które otrzymały voucher nie mają możliwości wymiany jego wartości na gotówkę.
 9. Voucher ważny jest 12 miesiący od daty zakupu. Nie ma możliwości wydłużenia czasu ważności vouchera.
 10. Sprzedaż voucherów podarunkowych dostępna będzie od 1 marca 2017.

§ 5 Reklamacje i Zwroty

 1. Istnieje możliwość zwrotu zamówienia lub zamiany terminu na inny dla zamówień dokonanych na stronie http://www.1h.bydgoszcz.pl oraz płatności poprzez Przelewy24 lub przy wyborze płatności gotówką. W tym celu należy wysłać na adres info@1h.bydgoszcz.pl wiadomość z prośbą o zmianę lub anulowanie terminu najpóźniej na 24h przed planowaną godziną wizyty. W przypadku odwołania rezerwacji w okresie krótszym niż 24h przed planowaną wizytą, płatność za grę lub wykorzystany Voucher przepada.
 2. Zmiana lub anulowanie terminu zostanie rozpatrzona przez pracownika One Hour Escape Room w ciągu 24h od przesłania zgłoszenia. O decyzji Użytkownik zostanie powiadomiony w odpowiedzi na przesłany e-mail.
 3. Jeśli za udział w Grze Użytkownik zapłacił poprzez Przelewy24 należy w wiadomości e-mail wskazać numer konta do zwrotu środków. Kwota zamówienia zostanie pomniejszona o opłatę manipulacyjną w wysokości 15zł brutto, a reszta środków zostanie zwrócona na wskazany rachunek bankowy najpóźniej w ciągu 7 dni od wyrażenia zgody na zwrot przez pracownika One Hour Escape Room.
 4. Istnieje możliwość dokonania zwrotu środków za zakupioną kartę podarunkową w ciągu 14 dni od daty zakupu, bez podania przyczyny tylko jeśli kod rabatowy nie został jeszcze zrealizowany w systemie zamówień na stronie http://www.1h.bydgoszcz.pl. Otrzymany kod rabatowy jest w takiej sytuacji usuwany z systemu i niemożliwe będzie jego wykorzystanie – jest to proces nieodwracalny. Kwota zwrotu pomniejszana jest o wartość kosztów przesyłki (dla kart podarunkowych, jeśli zamówienie zrealizowano), wartość karty podarunkowej (jeśli wybrano) oraz opłatę manipulacyjną w wysokości 15zł brutto.
 5. Reklamacje należy zgłaszać bezpośrednio po zakończeniu Gry pracownikowi One Hour Escape Room. Reklamacje zgłaszane w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.
 6. W celu zgłoszenia reklamacji należy poprosić o druk reklamacji oraz wypełnić go na miejscu w siedzibie One Hour Escape Room. Należy podać pełne dane kontaktowe.
 7. Reklamacje rozpatrujemy w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia a o ich rozstrzygnięciu informujemy Użytkownika mailowo lub telefonicznie na dane podane w formularzu reklamacji.
 8. Jeśli reklamacja wiąże się z koniecznością zwrotu środków zapłaconych poprzez Przelewy24, po pozytywnym rozpatrzeniu zwrot środków zostanie dokonany w ciągu 7 dni roboczych od dnia akceptacji reklamacji.

§ 6 Zasady udziału w grze

 1. Gracz przystępuje do Gry na własną odpowiedzialność.
 2. Minimalny wiek Gracza to 16 lat. Osoby niepełnoletnie powinny znajdować się pod opieką przynajmniej jednego pełnoletniego opiekuna.
 3. W Grze może wziąć udział 2-6 osób. One Hour Escape Room zastrzega sobie prawo do odmówienia udziału w Grze grupom większym niż określono w regulaminie.
 4. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mają możliwości korzystania z usług One Hour Escape Room.
 5. Gracze powinni stawić się na 15 min przed planowaną grą (zgodnie z rezerwacją). Gracze, którzy stawią się po wyznaczonym czasie muszą liczyć się ze skróceniem czasu Gry. One Hour Escape Room zastrzega sobie prawo do odmówienia udziału w Grze osobom, które nie stawiły się na czas.
 6. Czas Gry, to 60 min. Nie ma możliwości wydłużenia czasu Gry.
 7. Osoba rezerwująca zobowiązuje się do poinformowania pozostałych Graczy z wybranego pokoju o zasadach obowiązujących w One Hour Escape Room.
 8. Gra niewskazana dla osób cierpiących na klaustrofobię, epilepsję, w trakcie leczenia psychiatrycznego, z problemami z sercem lub krążeniem.
 9. One Hour Escape Room nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie się stanu zdrowia Graczy wynikające z uczestnictwa w Grze.
 10. Uczestnicy odpowiadają za wyposażenie pokoi w One Hour Escape Room. W razie zniszczeń zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy zgodnie z przedstawioną wyceną. W przypadku osób niepełnoletnich za ewentualne zniszczenia odpowiadają ich opiekunowie prawni.
 11. Zabronione jest filmowanie i robienie zdjęć wewnątrz pokoi One Hour Escape Room.
 12. Zabronione jest wnoszenie do pokoi ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych.
 13. W lokalu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, a także używania zapalniczek i zapałek.
 14. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, pracownik One Hour Escape Room ma prawo poprosić Gracza o opuszczenie lokalu, bez prawa do zwrotu pieniędzy.
 15. One Hour Escape Room nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie powstałe z winy Graczy.
 16. Zasady Gry mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

§ 7 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych One Hour Escape Room dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez One Hour Escape Room usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest One Hour Escape Room .
 2. One Hour Escape Room przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizacji zamówień, świadczenia przez One Hour Escape Room  usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Zbiór danych osobowych przekazanych One Hour Escape Room zgłaszany jest przez One Hour Escape Room Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 4. Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe One Hour Escape Room dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie rezerwacji uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Użytkownika.
 5. Każdy kto przekaże One Hour Escape Room swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 6. One Hour Escape Room zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. One Hour Escape Room  może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec One Hour Escape Room lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 7. One Hour Escape Room chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 8. One Hour Escape Room przekazuje dane osobowe Użytkownika Poczcie Polskiej, firmie kurierskiej DPD lub UPS w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
 9. W przypadku, gdy Użytkownik wybierze płatność poprzez system Przelewy24, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółkom DialCom24 Sp. z o.o., 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935

§ 8 Ustalenia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego
 2. One Hour Escape Room zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyny oraz informowania o tym fakcie Użytkowników strony 1h.bydgoszcz.pl oraz Graczy uczestniczących w Grze.
 3. Treść niniejszego regulaminu wchodzi w życie z dniem 29.06.2020r.